Van Jole. Advies en Management

info@vanjole.com
0164 272711

Actueel
Artikelen
Nieuwsbrieven
Nooit meer wachten!


Opdracht ondersteuning realisatie Sluiskiltunnel

De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een knelpunt voor het wegverkeer. De brug staat gemiddeld 23 keer per dag open voor scheepvaart. Dat is wel meer dan vijf uur! Dit zorgt voor lange wachttijden. Een oplossing komt dichterbij: de plannen voor een tunnel worden nu verder uitgewerkt.

Omgevingsmanagement

Vanaf mei zal Van Jole Advies en Management een bijdrage leveren aan het omgevingsmanagement voor de bouw van de Sluiskiltunnel door het inzetten van Daniël Eggermont, een van onze professionals.

De focus binnen deze mooie opdracht ligt op het adviseren en toetsen van juistheid en volledigheid van de benodigde vergunningen voor de bouw van de Sluiskiltunnel en advisering van de Manager Omgeving, inzake afstemming met de omgeving.

Planning

Het bestemmingsplan werd vastgesteld door de gemeenteraad en zit in de beroep en bezwaarperiode. De uitspraak van eventueel ingesteld beroepen door de Raad van State wordt eind dit jaar verwacht.

Eind 2010 start de aannemer met het detailontwerp zodat eind 2011 met de bouw kan worden gestart.

De opening van de tunnel staat gepland voor eind 2014.

Er is een interessant filmpje over de Sluiskiltunnel op http://www.sluiskiltunnel.nl/BENL/site/trace.aspx

Komt er extra verlichting bij de tunnelinrit en een rij bomen langs de weg, of juist niet? Bij de aanleg van het nieuwe tracé wordt hier goed over nagedacht. Opvallend is dat beide kanten van de tunnel totaal anders worden.