De core business van Van Jole
Home > Actueel > 'Geheel naar wens'

D. Eggermont
Fotograaf : Ton Stanowicki

 

'Geheel naar wens'

BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS) stelt de eindgebruiker centraal! Hiermee geeft de BV KKS duidelijk aan hoe zij om wil gaan met de omgeving.

BV KKS
De BV KKS is in 2009 opgericht door de Provincie Zeeland met als doel het realiseren van de Sluiskiltunnel. Een unieke constructie, in navolging van een eerdere succesformule: de NV Westerscheldetunnel. Door deze constructie is een slagvaardige opdrachtgeversorganisatie ontstaan met een duidelijke visie. Hierin past het aanstellen van een omgevingsmanager. Van Jole Advies en Management is bij dit bijzondere project betrokken door het invullen van deze omgevingsmanager in de persoon van Daniël Eggermont. Ook heeft Van Jole de rol van planner ingevuld bij de BV KKS.

De BV KKS is verantwoordelijk voor de planning en het budget en is opdrachtgever voor de bouwcombinatie BAM/TBI (CBT). CBT wordt gevormd door vier werkmaatschappijen die deel uitmaken van de twee Nederlandse aannemers, Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en TBI Holdings BV te Rotterdam.

Rol omgevingsmanager
Het managen van de omgeving werd in het verleden als een van de taken van de projectmanager gezien, maar raakte vaak ondergesneeuwd door de technische kant van een project. Steeds meer opdrachtgevers en opdrachtnemers onderkennen het belang van de omgeving. Bij de BV KKS wordt in de breedste zin van het woord invulling gegeven aan de taken van de omgevingsmanager. Van zowel contacten met alle stakeholders op bestuurlijk en ambtelijk niveau tot aan het aansturen van de archeologische opgraving en toezicht op de toekomstige landschappelijke invulling aan toe.

‘Een brede kennis van project- en procesmanagement helpt bij het invullen van de taak als omgevingsmanager’, vertelt Daniël. ‘Je moet goed op de hoogte zijn van wat er speelt binnen de projectorganisatie, binnen het project en uiteraard in de omgeving. Zowel formeel als informeel wordt regelmatig informatie uitgewisseld’, gaat Daniël verder. ‘Informatie is hierbij een sleutelfactor. Individuen en organisaties onderschatten veelal de hoeveelheid aan informatie die beschikbaar is en de waarde die die informatie heeft. Daarnaast is het net zo belangrijk om te weten hoe je die informatie moet communiceren. Verzamel data, breng die bij elkaar en maak ze inzichtelijk en begrijpelijk voor derden.’

Daniël vervolgt: ‘En uiteraard moet de menselijke factor niet worden onderschat. Naast politieke en bestuurlijke sensitiviteit, is mensenkennis van onschatbare waarde. Weet met wie je aan tafel zit, wat hem of haar beweegt en welke belangen er spelen.’

Realisatie Sluiskiltunnel
De Commissaris van de Koningin, Karla Peijs, heeft onlangs het officiële startsein gegeven en de aannemer CBT is volop met de uitvoering bezig. De Sluiskiltunnel krijgt twee geboorde buizen van elk 1.150 m lengte, die op het diepste punt ruim 30 m beneden NAP komen te liggen. De diameter van de buizen bedraagt aan de buitenzijde circa 11 m.
Gepland is om begin 2013 te starten met het boren van de eerste tunnelbuis. Op 30 juni 2015 kan de Sluiskiltunnel worden opengesteld voor de eindgebruiker als veiligste tunnel van Nederland, gerealiseerd binnen tijd en budget. En dat is uniek!

Wilt u graag eens met ons van gedachten wisselen over omgevingsmanagement? Neem hiervoor contact op met José Hartman, Office Manager bij Van Jole Advies en Management. Telnr. 0164-272711 of via www.vanjole.com.