De core business van Van Jole
Home > Actueel > Uniek hergebruik restwarmte en CO2 bij Glastuinbouwproject

Uniek hergebruik restwarmte en CO2 bij Glastuinbouwproject

Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen is een relatief nieuw glastuinbouwproject. Het project ligt in het gebied ten zuiden van Terneuzen, dat direct grenst aan het havengebied en is uniek in de wereld. Restwarmte en CO2 afkomstig van de industrie worden hergebruikt. Daardoor wordt er in het gebied duurzaam en milieuvriendelijk geproduceerd. De beschikbaarheid van betaalbare warmte en CO2 en daarmee de continuïteit van milieuvriendelijke tuinbouwproductie is middels dit concept gegarandeerd.
In twee polders, de Autrichepolder en de Smitsschorrepolder wordt in totaal 300 ha glastuinbouw ontwikkeld. Glastuinbouw Zeeuws-Vlaanderen is onderdeel van Biopark Terneuzen.

Inzet Van Jole Advies en Management
Onze collega’s Ed Smulders en Hans Haarlem zijn gevraagd om een Plan van Aanpak en een businessplan op te stellen, voor de invulling van het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering in de Glastuinbouw, voor het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen.

De eerste fase is momenteel in uitvoering en bestaat uit het opzetten van een eerste scan en een analyse van een mogelijke zuiveringsopzet. Daarna wordt toegewerkt naar de opmaak van een businessplan. Indien tot een collectief wordt besloten, zetten onze collega’s een frame op waarin de onderdelen van het landelijk overeen gekomen format herkenbaar zijn. Ook leveren wij in dat geval een bijdrage aan het organiseren van het collectief zelf (organisatievorm, contracten e.d.), adviseren wij m.b.t. financiering en kostentoedeling en stellen vervolgens het definitieve businessplan op.

Wij zijn er trots op een bijdrage te mogen leveren aan dit project!

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over onze rol in dit project? U kunt hiervoor contact opnemen met onze Office Manager, José Hartman. Telnr. 0164-272711 of via www.vanjole.com.
Wij gaan graag met u in gesprek.