De core business van Van Jole
Home > Actueel > Inzicht in het potentieel van uw medewerkers

Inzicht in het potentieel van uw medewerkers

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is een beproefd instrument om snel inzichtelijk te maken wat het potentieel van uw (toekomstige) medewerkers is. Onze collega José Hartman is hiervoor gecertificeerd en informeert u graag over welke inzichten de PPA u én uw medewerkers geeft.

Meten is weten
De Persoonlijke Profiel Analyse is geen test, maar een nauwkeurig onderzochte en gevalideerde psychotechnische methode. De PPA geeft inzicht in:
• Hoe uw medewerker of kandidaat zichzelf ziet;
• Hoe hij/zij zich gedraagt onder (hoge) druk;
• Hoe anderen hem/haar zien.

Persoonlijke Profiel Analyse en Functieprofiel
Herkent u het volgende voorbeeld? U neemt een kandidaat aan die uiteindelijk helaas niet aan de verwachtingen voldoet. Ondanks de juiste werkervaring, goede referenties en een prima sollicitatiegesprek, levert diegene uiteindelijk niet het verwachte resultaat. De nieuwe medewerker blijkt niet te passen bij de functie of de organisatiecultuur.

Bij het zoeken naar ‘de juiste persoon op de juiste plaats’ is er altijd veel aandacht voor niveau en competenties van de kandidaat. Een sterk onderschat element echter zijn de gedragskenmerken. En die zijn nu juist vaak doorslaggevend voor het succesvol kunnen vervullen van een functie!

Om gedragskenmerken goed in beeld te brengen zetten wij de Persoonlijke Profiel Analyse in, gebaseerd op de DISC-systematiek. Deze systematiek gaat uit van 4 primaire emoties en de daarbij behorende gedragsstijlen die in ieder mens in meer of minder mate aanwezig zijn:
• Dominantie: doelgericht, besluitvol, sterke wil, zakelijk;
• Invloed: inspirerend, enthousiast, open, overtuigend;
• Stabiliteit: ervaringsdeskundige, loyaal, bemoedigend, geduldig, sociaal;
• Conformiteit: specialist, precies, bezonnen, leergierig, formeel.

De eigenschappen die voor de functie gewenst zijn, brengen wij in kaart d.m.v. het opstellen van een functieprofiel. Door de gewenste eigenschappen te vergelijken met die van de kandidaat, ontstaat een zogeheten ‘fit-indicatie’, die de geschiktheid van de kandidaat voor de functie aangeeft, en een eventuele lijst met aandachtspunten om tot een betere situatie te komen.

De volgende vragen worden beantwoord:
• Wat zijn de werksterkten en wat zijn de beperkingen van een kandidaat?
• Betreft het een zelfstarter?
• Hoe communiceert de kandidaat?
• Wat motiveert deze kandidaat?
• Hoe ziet de kandidaat zichzelf?
• Hoe gedraagt de kandidaat zich onder druk?
• Hoe zien anderen deze kandidaat?

Inzet PPA
PPA is niet alleen toepasbaar bij de aanstelling van nieuwe medewerkers, maar ook bij:
• functioneringsproblemen;
• organisatie-aanpassingen;
• coaching;
• teambuilding.
PPA stelt uw huidige medewerkers in staat meer inzicht te krijgen in de geprefereerde werkstijl. Als iemand zich bewust is van zijn/haar gedrag, kan hij of zij optimaal gebruik maken van de werksterkten en mogelijke beperkingen compenseren.

Rapportage
De uitkomsten van de PPA leggen wij vast in een overzichtelijk en helder geformuleerd rapport. Het is een beschrijving van eigenschappen en géén waardering ervan. In een bespreking van ongeveer twee uur bespreken wij de bevindingen in het rapport met de betrokkene. Op basis van die bespreking formuleren wij de vervolgstappen.

Onze inzet
Wij ondersteunen u graag bij een goede invulling van uw vacatures. Als onderdeel van de sollicitatieprocedure passen wij de omschreven methodiek van PPA en Functieprofiel toe. Op deze wijze kunnen wij gericht bepalen wie over de gedragskenmerken en eigenschappen beschikt die het beste aansluiten op de geboden functie, om deze zo effectief en succesvol mogelijk uit te voeren.

Heeft u binnen uw organisatie te maken met een vergelijkbare situatie en spreekt onze aanpak u aan? Neem voor een afspraak contact op met José Hartman. Telnr. 0164-272711 of via www.vanjole.com.  Wij gaan graag met u in gesprek.