Van Jole. Advies en Management

info@vanjole.com
0164 272711

Actueel
Artikelen
Nieuwsbrieven
Uitbesteding vereist aandacht voor de `zachte` factoren
Bij uitbesteding van activiteiten naar een shared service center (ssc) moet ook aandacht besteed worden aan de zachte factoren van outsourcing. Uit studies blijkt namelijk dat 85% van de succesfactoren van veranderingsprocessen uit menselijke (en dus emotionele) factoren bestaat.

 

Voor de invoering van een ssc is het dus noodzakelijk dat factoren als cultuurverandering, communicatie en draagvlak zorgvuldig gemanaged worden. Het ontwikkelingstraject van een ssc kent vijf fasen: initiatie, implementatie, overleving, consolidatie en ontwikkeling. Zachte factoren spelen vooral een rol tijdens de initiatie, implementatie en overleving. Daarom moet in de eerste fase een nulmeting gemaakt worden waarin ook cultuurkenmerken, weerstand tegen verandering en motivatie een plaats krijgen. De impact van cultuurkenmerken verschilt al naar gelang de grootte van de organisatie, de politieke of marktomstandigheden en de aard van de organisatie (profit, overheid of non-profit). Belangrijk tijdens de implementatie zijn de communicatie van vertrouwen in het ssc en veel horizontale samenwerking. Leidinggeven is hier een proces van trial and error waarin vertrouwen (en zelfvertrouwen) gaandeweg groeit. De inzet van management development kan hierbij helpen.

bron: Tijdschrift Controlling (21-06-05)