De core business van Van Jole
Home > Archief

Bouwbegeleiding nieuw pand tandartsen

De nieuwe praktijkruimte van vier samenwerkende tandartsen aan de Grachtweg in Zierikzee is medio juli geopend. De verbouwing van het voormalige Syntesskantoor heeft een half jaar geduurd. Milco Schmidt van onze organisatie was verantwoordelijk voor de bouwbegeleiding.Integriteit moet je voelen

Integriteit begint niet bij misbruik of bij een overtreding. Integriteit begint bij normen en waarden. Integriteit is een uiting van professionaliteit. Het begin van integriteit is: jezelf, je vakmanschap, je klant én je organisatie serieus nemen en daar professioneel mee omgaan.

 Stremming Vlaketunnel


De A58 tussen Bergen op Zoom en Goes vormt een essentieel verbindingselement tussen Zeeland en Noord-Brabant. De economie van Zeeland wordt erdoor gevoed; denk daarvoor o.a. aan de Zeeuwse havens en de toeristenindustrie. Tevens is het de belangrijkste uitvals- en toegangsweg in geval van calamiteiten.

In deze A58 ligt de Vlaketunnel en deze was in november 2010 gestremd – een acuut en groot probleem. De oorzaak was een betonnen moot van de tunnelbak die vijf centimeter omhoog kwam en waardoor alle alarmbellen afgingen.
Het euvel was al snel duidelijk en het Project Team van Van Jole ging aan het werk om tot een oplossing voor het probleem te komen.Yves de Boer

Toezichthoudersbijeenkomst

In mei vond de 11e Van Jole Advies & Management netwerkbijeenkomst plaats voor Commissarissen en Leden van Raden van Toezicht in Restaurant Moerstede te Bergen op Zoom.
De inleiding werd verzorgd door gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant de heer Y.C.M.G. (Yves) de Boer.Bekendmaking voorgenomen hoogspanningstracé van Borssele naar Tilburg

De keuze is bekend gemaakt voor het tracé van de nieuwe Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding en het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation.e-Privacy en ICT benchmarking


Steeds vaker wordt het bedrijfsleven geconfronteerd met nieuwe wet- en regelgeving rondom e-Privacy. Als organisatie loopt u risico’s wanneer u geen beleid heeft rondom dit thema. Bent u zich daarvan bewust? Stelt u zich in dat kader eens de volgende vragen.

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft criteria voor onder andere vrijstelling van de meldplicht. Voldoet u hieraan? Weet u aan welke regels u in uw geval nog meer moet voldoen?'Een klik alleen is niet genoeg'

Coaching ontaardt te vaak in therapie, stelt Francine Zwaan, directielid en top-executive coach bij HR-adviesbureau LTP, in PW Magazine van 22 februari jl. Te vaak weet de opdrachtgever, en dat is niet de persoon die gecoacht wordt, onvoldoende wat er nu gebeurd en waar aan wordt gewerkt.Onze inzet bij herstel Vlaketunnel

Op 12 november vorig jaar ontdekte Rijkswaterstaat, na meldingen van weggebruikers, dat één van de tunnelmoten van de Vlaketunnel was “opgedreven”, hetgeen een verschil in het wegdek gaf van bijna 15 centimeter.

Wat bleek; de talloze trekankers waarmee de Vlaketunnel verankerd zit aan de bodem waren van onvoldoende kwaliteit en braken spontaan af, een zogenaamde brosse breuk. De aanleiding was een hoge grondwaterstand, veroorzaakt door getij en veel regen.Personeel in zorg behouden door training


Scholing blijkt een belangrijke arbeidsvoorwaarde die ervoor zorgt dat werknemers in de zorg blijven werken. In de vorm van teamontwikkeling van verpleegkundige teams levert Van Jole Advies en Management momenteel een bijdrage bij GGD Hart van Brabant.Biobased economy in en rond Bergen op Zoom


De provincie Noord-Brabant trekt 13,5 miljoen euro uit voor de zogeheten biobased economy in en rond Bergen op Zoom.Contract Sluiskiltunnel getekend


De combinatie BAM (BAM Civiel – Wayss & Freytag Ingenieurbau) en TBI (Croon – Mobilis) heeft opdracht verworven voor de realisatie van de Sluiskiltunnel onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen, ter hoogte van de brug bij Sluiskil.Kleine dingen...

De kracht van Moreel


John Maxwell zegt dat wanneer je wint niets pijn doet.
Moreel doet uw successen groter lijken en uw mislukkingen kleiner.Veranderingen bij Technocentrum Zeeland

Vlissingen - Het Technocentrum Zeeland te Vlissingen gaat op een andere leest verder.
De kaderregeling waaronder het centrum werkt houdt aan het eind van het jaar op.Chinezen ontdekken Zeeuws Vlaanderen


Volgens diverse media onderzoekt het Chinees bedrijf Xiangtan Electric Manufacturing Group (XEMG) de mogelijkheden voor de bouw van een windturbinefabriek op de Axelse Vlakte in de Kanaalzone. De fabriek produceert en assembleert windturbines.Foto: Thom van Amsterdam

Regio zet in op ruilhandel reststoffen


Zuidwest-Nederland moet een belangrijke Europese hotspot worden op het gebied van 'biobased' innovaties.

Bijna twintig bedrijven in de chemie en voedingsmiddelenindustrie onderzoeken hoe zij elkaars reststoffen kunnen hergebruiken. Zo wil kunststoffabrikant Sabic in de toekomst plastic maken van de plantenresten van naburige voedingsbedrijven als Cosun en Cargill.Succesvolle “varende” netwerkbijeenkomst Van Jole en Zeeland Seaports op woensdag 29 september jl.


Netwerken kan op vele manieren. Van Jole Advies & Management heeft dat aangepakt door middel van een themabijeenkomst op een door de havens van Vlissingen varende rondvaartboot.
Deze bijeenkomst werd samen met Zeeland Seaports georganiseerd en had als thema: De Haven, motor van de economie van Zeeland.Onderhoud en beheer Zeeuws 150kV net naar Delta


Een aanbesteding van transmissienetbeheerder TenneT voor het onderhoud en beheer van het Zeeuwse 150 kV-netwerk kent een uitkomst die weinig wenkbrauwen zal doen fronsen. Het Zeeuwse Delta behoudt het takenpakket voor het stroomnet, dat vorig jaar officieel werd verkocht aan TenneT.Realisatie infrastructuur


Rijkswaterstaat is de organisatie die waakt over de veiligheid en bereikbaarheid van Nederland. Zelf zeggen ze daarover: "De Rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer". Rijkswaterstaat Zeeland is verantwoordelijk voor al deze zaken in Zeeland en voor de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer is men ondermeer bezig aan een grondige aanpassing van de N61. Dit is één van de “verkeersslagaders” van Zeeuws-Vlaanderen.Van Jole neemt SharePoint in gebruik


Van Jole Advies en Management maakt vanaf heden gebruik van Microsoft Online Services, met onder andere een Van Jole SharePoint. Deze toepassing zal meer digitale samenwerking tot stand brengen. Netwerken zijn goede probleem oplossers

Al ons planmatig werken, ons structureren en organiseren ten spijt, netwerken blijken betere probleem oplossers. Netwerken gaan uit van situaties op de werkvloer en de dynamiek en know-how van direct betrokken mensen. Dit is de conclusie van Tjip de Jong die onlangs is gepromoveerd aan de Universiteit Twente.Ook MC voor Agrarische Handel

Er zijn de laatste tijd wat eerste voorzichtige signalen dat de economie weer aantrekt. Dit betekent nog niet dat ook de arbeidsmarkt beter wordt. Integendeel, voor veel werknemers is de toekomst erg onzeker. Bedrijven reorganiseren volop door, deeltijdWW loopt af, en tijdrovende ontslagprocedures worden afgerond.


Van Jole is modern en dynamisch met Het Nieuwe werken

Van Jole Advies en Management in Bergen op Zoom ondersteunt organisaties met advies en management bij het implementeren van veranderingen. Van oudsher richten zij zich  op productie en logistiek. Vandaag de dag behandelen ze nu ook vraagstukken rondom inkoop, energie infra, aanbestedingen en Human Resources. Ze maken momenteel gebruik van het hele pakket van Online Diensten.


Heeft u al een Net-Promotor Score?

De ultieme vraag voor elke onderneming: zal onze klant ons aanbevelen bij een ander? Zou ons personeel ons aanbevelen als werkgever? In The Ultimate Question schreef Fred Reichheld een bestseller over dit simpele principe dat een belangrijke aanjager kan zijn van verandering.Productschap Tuinbouw schakelt Van Jole in

In het Productschap Tuinbouw werken werkgevers en werknemersorganisaties samen om de Nederlandse tuinbouw sterker te maken.  Het gaat daarbij om de sectoren bloembollen, bloemen, boomkwekerijen, groente en fruit en de hoveniers en zowel om de tuinders als de handel.Komt er extra verlichting bij de tunnelinrit en een rij bomen langs de weg, of juist niet? Bij de aanleg van het nieuwe tracé wordt hier goed over nagedacht. Opvallend is dat beide kanten van de tunnel totaal anders worden.

Nooit meer wachten!


De brug bij Sluiskil over het Kanaal van Gent naar Terneuzen is een knelpunt voor het wegverkeer. De brug staat gemiddeld 23 keer per dag open voor scheepvaart. Dat is wel meer dan vijf uur per dag! Dit zorgt voor lange wachttijden. Een oplossing komt dichterbij: de plannen voor een tunnel worden nu verder uitgewerkt.Wind op Zee


Windenergie is duurzame energie. Windenergie raakt nooit op en is schoon. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool. Wereldwijd groeit de vraag naar deze brandstoffen en zullen de natuurlijke voorraden van deze stoffen ooit opraken.Een nieuwe economische lente in Zeeuws Vlaanderen

Het bedrijventerrein De Axelse Vlakte ligt al jaren te wachten op nieuwe (industriële) bedrijven. Om het gebied aantrekkelijker te maken heeft Zeeland Seaports de Autrichehaven van 225 naar 855 meter vergroot.Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Sturen op Resultaat en Gedrag

Dyade Vastgoed

Dyade Vastgoed adviseert onderwijsorganisaties over het beheer, onderhoud en aanpassing van gebouwen. Het onderwijs is een sector waarin regelgeving en daarbij behorende financiering voortdurend wijzigt.
Daarnaast professionaliseert bestuur en management van onderwijsinstellingen in snel tempo. Twee tendensen die Dyade Vastgoed confronteren met steeds steviger en ook nieuwe soorten klantvragen en met groeipotentie, die Jaap van der Wal, directeur Dyade Vastgoed, ook op basis van zijn marktonderzoek duidelijk voor ogen heeft.Van Jole Advies en Management ondersteunt twee vrijwilligersorganisaties in Zeeuws-Vlaanderen


Op de Beursvloer Zeeland heeft Van Jole ondersteuning toegezegd aan twee vrijwilligersorganisaties. Het zijn Jeugd- en Jongerenwerk Terneuzen en Stichting Haar Geluk. Van Jole levert deskundigheid op het gebied van organisatie en strategie en helpt de organisaties op professioneel niveau een aantal stappen verder. Als tegenprestatie nemen deze stichtingen Van Jole mee in hun eigen publiciteit. Het bijzondere hiervan is dat commerciële en maatschappelijke organisaties elkaar kunnen vinden en op deze manier iets voor elkaar kunnen betekenen.Lekker uitwaaien in Zeeland

Businessplan voor Stichting KunstPark Zeeland


Van Jole heeft in nauwe samenwerking met het bestuur van de stichting KunstPark Zeeland een businessplan opgesteld voor deze stichting. Het businessplan bestrijkt een periode van 5 jaar en geeft uitzicht op een omzet van ruim 1,2 miljoen euro in 2014.Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

Het Individu


In elke organisatie spelen realiseerbare verbeteringen een dagdagelijkse rol.Elke dag doen zich herkenbare situaties voor, waarbij vrijwel iedereen herkent: dit gaat (al langer) niet goed, maar….wie doet er iets aan?Twee derde van de ondernemingen is familiebedrijf


Ruim twee derde van de Nederlandse ondernemingen met personeel is een familiebedrijf. Dat percentage is hoger dan gedacht, zo blijkt uit onderzoek van het Nyenrode Center for Entrepreneurship (januari 2010).Ook Hof verbiedt overdracht Borssele-aandelen aan RWE


Energiebedrijf Essent mag zijn 50%-belang in de kerncentrale van Borssele niet overdragen aan zijn nieuwe eigenaar, het Duitse RWE. Mede-eigenaar Delta uit Zeeland beroept zich met recht op statuten die aan de overdracht in de weg staan.Missie, Visie en Strategie, ook in office management


Het OM noemen we het wel bij Van Jole. Office Management, de functie die vaak het geweten is van managers en uitvoerders. Zo ook bij Van Jole.TenneT, opdrachtgever voor een nieuwe 380 kV verbinding

Met enige regelmaat nemen we in onze nieuwsbrieven berichten op betreffende de ontwikkeling van een nieuwe 380 kV verbinding van Borssele naar Tilburg: Zuid-West 380kV. Een project met een grote maatschappelijke impact waarvoor TenneT de leiding heeft toevertrouwd aan onze organisatie.  Een brochure over het project of informatie over de tracé alternatieven is te verkrijgen door het aanklikken van de link.

Tijd om eens wat meer aandacht te besteden aan de Missie, Doelstellingen van de opdrachtgever van een van onze grootste projecten op dit moment.Visie is de kunst onzichtbare dingen te zien

De coachingskalender had onlnagsdeze geweldige eye-opener: “visie is de kunst onzichtbare dingen te zien”. Mogelijk hebt u hem zelf ook gezien, misschien bent u er zelfs even bij stil blijven staan.

Hebt u ooit bedacht dat u een visie moet hebben op uw leven? Onzichtbare dingen zien?
Moeten mensen per se een visie hebben op hun eigen leven of is dat juist een dwangbuis, een keurslijf waardoor mensen zichzelf vastzetten?Organisatiescan bij KIN Installatietechniek

Met ruim 80 medewerkers en een omzet op jaarbasis van circa 15 miljoen euro is KIN Installatietechniek te Rijen één van de grotere installateurs in onze regio. Het bedrijf beleefde eind 2008 moeilijke tijden.Rijkswaterstaat: deelname Van Jole aan BINK

Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, werkt voor ons aan droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer over weg en water én betrouwbare en bruikbare informatie.Interimmanagement bij woningstichting Soomland te Bergen op Zoom

In het voorjaar van dit jaar zijn wij benaderd door de Raad van Toezicht van Woningstichting Soomland met de vraag om de projectenportefeuille door te lichten. Gemeenten in de knel - Vraag en antwoord


Waarom zou ik een extern bureau nemen? Wij kunnen alle problemen zelf oplossen!

  • Als dat zo is, dan hebt u geen extern bureau nodig, maar overal zijn wel
    ontwikkelingen die extra inzet, deskundigheid en ervaring nodig hebben. Anders zou uw organisatie wel erg ruim in zijn jasje zitten!
  • Door het inschakelen van een extern bureau laat u een deskundige buitenstaander de vraagstukken bestuderen en aanpakken. Voor het bestuur en management is het gemakkelijker om op basis van deze uitkomsten tot besluiten te komen en een onafhankelijker opstelling te kiezen.
     

Waarom zou ik Van Jole nemen? Ik heb liever een groot bureau uit het midden van het land.

  • Er zijn talloze redenen waarom u beter Van Jole kunt nemen. De belangrijkste zijn dat wij de regio kennen en de mensen die er wonen en werken. Wij zijn een middelgroot bureau met lage overheadkosten en daardoor een gunstiger tarief. Onze aanpak is niet standaard, maar toegesneden op aard en omvang van uw organisatie en gericht op het behalen van resultaten.

Waarom……

En als u extra hulp nodig hebt? Geen probleem. Als wij bij Van Jole ‘A’ zeggen, kunnen we ook ‘B’ zeggen. Hulp nodig bij de invoering? Wij zorgen ervoor. Een tijdelijke manager die orde op zaken stelt? Wij hebben die en anders zorgen we dat die er komt.


Een kans voor het MKB

Inschrijven op aanbestedingen is niet moeilijk en het vergroot uw omzet en marktkansen. Binnen het MKB lijkt er veel koud watervrees te zijn om in te schrijven op overheids­aanbestedingen. Hier lijkt de perceptie dat het bedrijf te klein is om aan de eisen van de aanbestedende dienst te voldoen of dat er alleen gegund wordt op laagste prijs, waardoor het lijkt dat de marktpartij zich slechts daarop kan onderscheiden.Voor de 380 kV projecten introduceert TenneT een nieuwe mastvorm, de Wintrack. De nieuwe mast brengt de elektromagnetische velden rondom een hoogspanningsverbinding sterk terug.

Nieuwe hoogspanningsverbinding Borsele landelijke ring op koers!

De nieuwe energiecentrales, die in Zeeland zijn gebouwd, moeten worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Hiervoor is een uitbereiding van de huidige capaciteit noodzakelijk.Carel van Waes

Familiebedrijf en de crisis

Familiebedrijven zijn toekomstgericht. Continuïteit van de onderneming ook voor de volgende generatie staat voorop. In betere tijden wordt er gereserveerd voor een mindere periode.Opdracht Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt voor ons Nederlanders aan droge voeten. Daarbij speelt de actualiteit een belangrijke rol, onder meer over de opwarming van de aarde en de daarmee gepaard gaande stijging van de zeespiegel. De dienst Noordzee speelt hierbij een cruciale rol.Risico Inventarisatie

Het instrument 'Risico-inventarisatie' is bedoeld en ontworpen om projecten met succes te laten slagen, maar is ook uitstekend in te zetten om een organisatie door te lichten. Daarmee is het ook een prima instrument om de consequenties van de economische crisis te beheersen voor uw eigen organisatie.....
Het gebeurt te weinig en het blijft knagen: de risico’s zouden in kaart gebracht moeten worden…. Maar waarom gebeurt het niet? Gebrek aan kennis, aan structuur, aan tijd?Strategie in crisistijd: risico’s en oplossingen

……………………………Als we niets doen dan komt rampspoed en ellende over onze bedrijven en instellingen en degenen die daarop geen passend antwoord hebben zullen het niet gaan redden. Zo simpel is dat.
De struisvogelpolitiek van je kop in het zand steken heeft altijd gewerkt, maar nooit in het voordeel van de struisvogel!...............................Crisis..........! Meer omzet of kosten reduceren?

Een van de beste – en in ieder geval de snelst te realiseren - reductie van uw kosten bereikt u met besparen op uw inkoop. Inkoop is daardoor te belangrijk om het er maar een beetje bij te doen. Inkopen is een vak en doe het dan ook professioneel, reken uzelf er ook op af!Klik op afbeelding voor vergroting

Met een vernieuwde strategie de economische storm door

Veel, te veel, dynamiek in de mondiale economie, banken vallen om en de beurs keldert.
Daarna wordt de reële economie geraakt; uw en onze economie!
Minder geld in omloop, lagere bestedingen, minder omzet, lagere marges.
Uitstellen van investeringen, omvallende ondernemingen, ontslagen, kapitaalvernietiging!

Wat betekent dat voor uw bedrijf?
Hoe gaat u en hoe gaat uw onderneming om met de komende economische recessie? Waar ligt uw kracht en wat is de beste manier om te overleven door op deze ontwikkelingen in te spelen??
Is uw strategie toegerust voor wat er komen gaat? Nee? Dan is dit het juiste moment om uw strategie te herijken!
Gaat u dat doen en hoe gaat u dat doen? Haast is geboden, want uw concurrenten wachten niet!

Wij hebben de juiste instrumenten voor dit proces. Wij hanteren daarvoor een flexibele structuur, met een vaste aanpak, om te komen tot een wel overwogen herbezinning van de strategie.Familiebedrijf en organisatievraagstukken

Iedere onderneming of instelling, hoe groot of klein ook, heeft een interne organisatie om haar doelen en jaarplannen te realiseren. Dit is vanzelfsprekend ook het geval bij bedrijven die door de familie gesticht en gerund worden.

Een familiebedrijf is veelal als eenmansbedrijf begonnen en blijft vaak klein van omvang. Een aantal van deze bedrijven groeien door tot grotere ondernemingen met enkele honderden tot zelfs duizenden medewerkers op de loonlijst. De leiding wordt bijvoorbeeld gevormd door vader, zoon, dochter, twee broers of een andere familie combinatie. Voorbeelden van succesvolle familiebedrijven zijn Noordhoek Diving in Zierikzee en de welbekende kledingketen C&A.De communicatie vlot trekken

Intervenieer op het juiste niveau

Van elke manager mag worden verwacht dat hij of zij tijdens bijeenkomsten het communicatieproces in goede banen leidt. Om een vergadering efficiënt te laten verlopen zijn we allen reeds gewezen op de cruciale ingrediënten; het bronmateriaal is voorhanden, de deelnemers zijn voorbereid, doelgericht te werk gaan en het houden een strakke timing. Er wordt afgesloten met de bereikte resultaten, de acties vastgelegd en een evaluatie gehouden of de doelen van de meeting bereikt zijn.Groene stroom uit kippenmest

Tienduizenden huishoudens krijgen vanaf 3 september groene stroom uit een biomassacentrale (BMC) van DELTA die draait op pluimveemest. Minister Gerda Verburg van Landbouw heeft het startschot gegeven voor de nieuwe centrale die de grootste ter wereld is in zijn soort.  Onze ijsberg smelt! (John P. Kotter)

Wie heeft nooit gehoord van John Kotter, dé management goeroe op het gebied van verander- management. Zijn boek “Leading change”, uit 1996 werd een enorme bestseller. Het werd in het Nederlands vertaald onder de titel: “Leiderschap bij verandering”, een uitgave van Academic Services.Kunnen we van ganzen iets leren?

...... om te leren van de natuur.

Waarom vliegen ganzen in V-formatie???

Sta eens stil bij wat je ziet, verwonder je en doorgrond waarom de dingen zijn zoals ze zijn!TenneT - Kick-off van projectteam Zuidwest 380

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de invulling van de projectorganisatie Zuidwest380 en op 29 mei 2008 heeft de officiële start plaatsgevonden. Projectorganisatie Zuidwest380 is verantwoordelijk voor de ontsluiting van de productielocatie Borssele in de gemeente Vlissingen, Zeeland.BMC Moerdijk

Stroom voor 90.000 huizen uit kippenmest

Biomassa Centrale Moerdijk BV (BMC) is een toonaangevend voorbeeld van duurzame energieopwekking uit biomassa. Deze centrale zet stapelbare pluimveemest om in elektriciteit. Met een jaarcapaciteit van 440.000 ton pluimveemest en een opgewekt vermogen van 36 Megawatt is deze installatie uniek en de grootste in haar soort.aanleg Zuid-Beveland Leiding

Spectaculaire beelden in West-Brabant

De Zuid Beveland Leiding gaat het gastransport verzorgen naar de in aanbouw zijnde Sloe Centrale die begin 2009 in gebruik komt. Van Jole Advies en Management voert namens DELTA N.V.de directie over het project.Edwin Foudraine

The power to open up


De oesterman
De ledenbijeenkomst van Van Jole is een gelegenheid voor de leden van ons netwerk om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en op de hoogte te blijven. Na een korte inleiding volgt een presentatie door een van de leden van het netwerk of van het kernteam.
De verbazing bij de aanwezigen was groot toen de presentatie werd gegeven door… de oesterman!Mismatch

Herkent u het, mismatch? Er zijn makkelijke voorbeelden te vinden:
- producten die voor de ouderen markt zijn ontwikkeld, maar een taaie onneembare verpakking hebben
- auto’s die door een geheel andere doelgroep worden gekocht dan waarvoor het product eigenlijk is ontwikkeld
- de architect die een prachtige woonwijk ontwikkelt, die vervolgens helemaal niet aanslaat bij de doelgroep.
Zo bestaat er ook in organisaties “mismatch” tussen leidinggevende en medewerkers, tussen directie en de rest van de organisatie.Versterking lijn Borssele-Geertruidenberg ligt op bordje van Van Jole Advies en Management

Gereedkomen Sloecentrale dwingt TenneT tot actie.

Veel aandacht binnen TenneT gaat uit naar de infrastructurele versterking in de hoogspanningsverbindingen met het Randstad 380 project, maar drie kleinere projecten zijn eveneens van groot belang voor het in stand houden van de leveringszekerheid. Daaronder het versterken van de lijn Borssele-Geertruidenberg met een nieuwe 380 kV-verbinding.

Het project ligt sinds kort op het bordje Van Jole Advies en Management.Teamwork

Met een teamscan naar optimale samenwerking

Op basis van de ervaring van Van Jole Advies en Management is een methode ontwikkeld om binnen een organisatie aan de samenwerking in een team te werken.
 
Deze aanpak bestaat uit vier elementen, waarin de  betrokkenen persoonlijke trajecten doorlopen, die daarna in groepsverband gedeeld worden. Dit leidt tot een grote betrokkenheid over een lange periode, waardoor de resultaten veel beter beklijven.Netwerken is net werken

Netwerken is net werken
 
Hoe komen managers en directeuren aan een nieuwe baan? Door keihard te netwerken. Soms voor het eerst. ‘Zie mij nou. Ik kom bedelen.’Vroegere tijden

E-mail gebruik heeft werkdruk verhoogd?

Dit blijkt een kwestie van organisatie en time-management….

Nieuwsgierig als wij zijn laten we bij voorkeur de hele dag ons e-mailprogramma aanstaan, zodat we het ‘laatste nieuws’ direct te zien krijgen. Eigenlijk vergelijkbaar met het wachten op de postbode. Vele malen efficiënter is het om bewust tijd in te ruimen in uw agenda voor het schonen van uw brievenbus (of liever inbox). Het opvolgen van de tips in dit artikel zullen uw tijdsbesteding aan de e-mails tot een minimum reduceren.Teambuilding

Op basis van de ervaring van Van Jole Advies en Management is een methode ontwikkeld om binnen uw organisatie aan teambuilding te werken. 
Deze aanpak bestaat uit drie elementen, waarin de  betrokkenen persoonlijke trajecten doorlopen, die daarna in groepsverband gedeeld worden. Dit leidt tot een grote betrokkenheid over een lange periode, waardoor de resultaten veel beter beklijven.
Deze Teambuilding zal in geval van een opdracht uitgevoerd worden door de heer Noordhoek van Van Jole Advies en Management, waarbij de PPA (Persoonlijke Profiel Analyse) -analyse methoden van Middelhoff Personele Diensten, uitgevoerd door Ton Middelhoff, een integraal onderdeel uitmaken van deze aanpak.Delegerende manager niet altijd de beste

Managers die hun werknemers veel eigen verantwoordelijkheid geven worden vaak beschouwd als effectiever dan de ouderwetse manager die specifieke bevelen uitdeelt. Volgens Amerikaans onderzoek gaat dit echter niet altijd op.Dick van der Ploeg

'Interimmen' in MKB-familiebedrijf: boeiend, vermoeiend en bevredigend

In grote organisaties is een interim-manager een bekend begrip en schroomt men niet deze vorm van externe hulp in te roepen.
In kleinere (MKB) familiebedrijven is dat zeker niet het geval. Daar is de ondernemer vooral gewend zijn eigen boontjes te doppen en geeft, bij problemen, zelf gewoon wat extra gas. Dat extra gas geven gaat soms helaas ook wel eens fout. Het gaat dan namelijk niet alleen vaak ten koste van heel veel, maar het bedrijf en/of de problemen kunnen hem boven het hoofd gegroeid zijn!
Tijdelijke externe ondersteuning kan dan ook voor MKB-familiebedrijven een effectief hulpmiddel zijn om de zaak weer vlot te trekken. Het (gedeeltelijk) uit handen geven van het bedrijf, ook al is het maar tijdelijk, is wel een grote stap en vereist een ondernemer met een groot hart!Vijf factoren bepalen klanttevredenheid

Klanttevredenheid is voor steeds meer organisaties uitgegroeid tot een strategisch doel. Het draagt op lange termijn indirect bij aan verbetering van de resultaten. Vijf grote factoren bepalen de tevredenheid. Doe er uw voordeel mee.
 De Inkoop Scan: de kortste weg naar inkoopresultaat

Dat een geprofessionaliseerd inkoopproces een van de pijlers is onder een goed resultaat of versterkte concurrentiekracht hoeft u de bedrijven die daar ervaring mee hebben niet meer uit te leggen.

Door Milco Schmidt – Van Jole Advies en ManagementManagers kiezen voor bekende oplossingen

Bestuurders zijn geneigd om voor problemen oplossingen aan te dragen waarmee ze vertrouwd zijn. Betere alternatieven blijven hierdoor nogal eens liggen.


Certificering van Commissarissen: weer zoiets typisch Nederlands

De commissaris is ontdekt als interessante doelgroep. Wat te denken van de Governance University, New Board Program, Board Academy, Commissarissen Cyclus. Allemaal initiatieven in het kader van de professionalisering van zittende en toekomstige commissarissen.

Heske van Eyck van HeslingaCharles Groenhuijzen

Weg met de adviseurs: Leve de chaos!

Hoe is het met uw ‘chaotiseringsspiraal’ ? Ik weet het: Er gaan dagen voorbij dat u daar niet aan denkt. Helemaal niet erg. Maar onderschat het gevaar van chaos en wanorde niet. Voor je het weet, slaat de verlammende ‘chaotiseringsspiraal’ toe. U bent gewaarschuwd. En wat te doen als u toch in die vernietigende spiraal terecht komt? U raadt het al. Een fijne consultant staat u dan liefdevol en declarabel op te wachten.

Door Charles Groenhuijsen, 01-03-2006

Charles Groenhuijzen

Charles GroenhuijzenDe Scan methode

Toe aan een Project Management Scan?

Projectmanagement is één van de belangrijke werkgebieden van Van Jole Advies en Management. Zo zijn we vanaf onze oprichting in 1997 betrokken geweest bij een zeer uiteenlopend scala aan projecten.

Wij constateren in toenemende mate de behoefte bij onze opdrachtgevers om ook binnen hun organisatie te komen tot een meer professionele aanpak van projecten.

Voor Van Jole aanleiding om haar jarenlange ervaring en opgebouwde expertise structureel ter beschikking te stellen aan onze opdrachtgevers en dat doen we via een Project Management Scan.


'Last in, first out' niet langer hoofdregel bij ontslag

`Last in, first out' verdwijnt als hoofdregel bij bedrijfseconomische ontslagen. Het afspiegelingsbeginsel, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorieën in een bedrijf wordt het leidende principe.


Code-Buysse geeft familiebedrijf rust

België heeft een code goed bestuur voor niet-beursgenoteerde bedrijven. Volgens Paul Buysse is zo'n code voor Nederland ook een goed idee.
BRUSSEL - Niet verplicht en toch breed omarmd.

MARLEEN JANSSEN GROESBEEK


Van loopgraven en overnames

De link tussen krijgsvoering en management is tegenwoordig niet meer ongebruikelijk en in dit kader het volgende:
Het kwam in de Eerste Wereldoorlog regelmatig voor dat vijandelijke loopgraven niet meer dan 15 meter uit elkaar lagen.


Leiders moeten oppassen dat zij niet ijdel worden

Leiders moeten ervoor oppassen dat zij niet ijdel worden. Zodra zij gaan denken dat zij onmisbaar zijn, zichzelf beter gaan vinden dan anderen en met hun hoofd in de wolken zitten, kan dat gevaarlijk zijn voor hun organisatie.
Om te voorkomen dat leiders ijdel worden, moeten zij hun eigen tegenspraak bewust organiseren.


Er zit meer geld in uw bedrijf dan u denkt!!

Steeds meer bedrijven en instellingen zien in dat een meer professionele inkoop sterk bijdraagt aan het resultaat.Commissaris postdoctoraal bijgeschoold

Erasmus Universiteit ziet gat in markt als gevolg van problemen in toezicht en bestuur.
ROTTERDAM - Voor bedrijven blijft het netwerk van commissarissen belangrijk, aan het toezicht worden echter steeds hogere eisen gesteld. Het is een van de overwegingen voor de economische faculteit van de Erasmus Universiteit een postdoctorale opleiding voor commissarissen en toezichthouders op te zetten.Twee werkdagen per week verspild met onzin

Zinloze bijeenkomsten, slechte communicatie en vage doelstellingen zorgen ervoor dat twee dagen per week op het werk niets opleveren. Dat blijkt uit een onderzoek van Microsoft onder 38.000 respondenten in 200 landen. Bij een gemiddelde werkweek van 45 uur wordt er 17 uur eigenlijk niets uitgevoerd.


Uitbesteding vereist aandacht voor de `zachte` factoren

Bij uitbesteding van activiteiten naar een shared service center (ssc) moet ook aandacht besteed worden aan de zachte factoren van outsourcing. Uit studies blijkt namelijk dat 85% van de succesfactoren van veranderingsprocessen uit menselijke (en dus emotionele) factoren bestaat.


Bedrijven floreren na een buy-out

Overgenomen worden door een investeringsmaatschappij legt bedrijven geen windeieren. In de jaren na een zogeheten buy-out, waarbij ook de directie een aandelenbelang neemt, vinden de ondernemingen zichzelf vaak opnieuw uit. Dat resulteert in een duidelijk hogere omzetgroei en stevige winsten.Klaas Hielkema

Over het managen van risico's

Iedere organisatie heeft haar eigen risico's en moet die beheersen. Als manager bent u hiervoor (mede)verantwoordelijk. De analyse methode voor het beheren en beheersen van risico's helpt u als manager om samen met uw eigen medewerkers de risico's voor uw organisatie in kaart te brengen.

Het artikel is gepubliceerd in Management Tools van Kluwer.


De zeven mythen van verandermanagement

Het is moeilijk om veranderingen te managen en de trieste waarheid is, dat de meeste initiatieven tot 'transformationele' veranderingen mislukken.


Is een grondige evaluatie van uw organisatie zinvol of niet?

Met onze ‘Quick Scan’ beschikt u over het gereedschap om hierin een eerste inzicht te verkrijgen. Het biedt u de mogelijkheid om in zeer korte tijd uw organisatie onder de loep te nemen en te bezien of het tijd is uw organisatie aan een grondige evaluatie te onderwerpen.