Van Jole. Advies en Management

info@vanjole.com
0164 272711

Organisatieadvies
Toekomstverkenning
Organisatie & Besturing
Mens & Organisatie
Procesoptimalisatie & Realisatie
Organisatie en Besturing

Wanneer de toekomstvisie en doelstellingen zijn bepaald, is het duidelijk welke richting het bedrijf of de instelling op gaat. Om de nieuwe doelstellingen te realiseren blijkt in de praktijk nogal eens, dat er aan de interne organisatie en de besturing andere eisen gesteld moeten worden. Met andere woorden; de interne organisatie en het besturingsmodel is een kritische succesfactor om tot het beoogde resultaat te komen.

In hoeverre is bijvoorbeeld de productiecapaciteit toereikend? En zijn de verkoop- en inkoopprocessen voldoende afgestemd op de nieuwe producten en diensten? Is de financiele administratie adequate ingericht? Zijn er nog efficiency voordelen te behalen? Beschikt het management tijdig over de juiste management informatie om effectief te sturen? etc

Van Jole heeft kwalificeerde adviseurs die de juiste link kunnen leggen tussen de te realiseren doelstellingen en de eisen waaraan een interne organisatie moet voldoen. Door inzet van onze instrumenten zoals de Organisatie Scan en Efficiency Drive wordt snel duidelijk welke tekortkomingen in de organisatie aanwezig zijn.