De core business van Van Jole
Home > Organisatieadvies > Organisatieadvies

Download (1.8 mb, PDF)

Deels identiek aan wat andere bureaus bieden, maar op het belangrijkste punt onderscheidend

Organisatieadvies

Organisatieadvies is één van de diensten van Van Jole Advies en Management. Deels identiek aan wat andere bureaus bieden, maar op het belangrijkste punt onderscheidend.

"Van binnen uit gedragen veranderingen zijn de basis voor succes".

De kracht van onze aanpak ligt ondermeer in de manier waarop we de kennis van het management en de medewerkers benutten. Door een systematische aanpak en een heldere analyse laten we zoveel mogelijk de organisatie zelf tot inzicht komen en conclusies trekken.

Kracht van onze aanpak extra

De kracht van onze aanpak ligt ondermeer in de manier waarop we de kennis van het management en de medewerkers benutten. Door een systematische aanpak en een heldere analyse laten we zoveel mogelijk de organisatie zelf tot inzicht komen en conclusies trekken.


Advisering aan organisaties, wat is dat?


Over organisatieadvies menen steeds meer adviesdiensten iets te moeten zeggen.
Voor ons, Van Jole Advies en Management, is organisatieadvies onze advisering aan ondernemers, directies en ander leidinggevenden. Advisering dus aan mensen, aan u, niet aan een onpersoonlijke 'organisatie'. Dit betekent dat ons advies niet komt uit een boekje, maar wordt gegeven vanuit de menselijke kant van de organisatie: wat is haalbaar en realiseerbaar? Daardoor is ons 'advies' vooral bruikbaar en toepasbaar.


Een kleine of een grote opdracht?


Vaak zijn het kleinere aanpassingen aan of in uw organisatie, soms cultuurverandering of u wilt een doorlichting van het geheel of op onderdelen. Ook bij een voorgenomen fusie of overname, onderzoek naar samenwerking of (strategische) heroriëntatie leggen wij u onze bevindingen voor. Pas daarna beslist u of en hoe u verder wilt.Soorten advies


Advisering wordt vaak verbonden aan bedrijfsvoering, maar bij Van Jole gaat advisering ook verder. Missie, visie en strategie voor een organisatie is bij veel organisaties weinig concreet en sluit te weining aan bij de dagelijkse praktijk. Maar bij ons is dat altijd concreet en to the point. Missie, visie en strategie zijn bij ons uitgangspunten voor het beleid en de concretisering daarvan.