De core business van Van Jole
Home > Organisatieadvies > Toekomstverkenning

Waar gaan we heen?

Toekomstverkenning

De ontwikkelingen in deze wereld gaan snel. De consequenties hiervan hebben zowel invloed op een bedrijf in de marktsector als op een instelling in de non-profit. Allen hebben te maken met een omgeving die sterk aan verandering onderhevig is. Verandert het bedrijf of instelling wel mee met de veranderingen in de buitenwereld?

Dit impliceert dat regelmatig bekeken moet worden of de organisatie nog de juiste dingen doet. Met andere woorden bereikt het bedrijf of de organisatie haar klanten nog wel met de juiste producten of diensten? Is het gevaar niet aanwezig dat de klanten overgaan naar andere marktpartijen omdat zij daar wel goed terecht kunnen?

Wat kan Van Jole voor haar klanten betekenen?
Het is van groot belang dat, om de twee tot drie jaar, de visie en doelstellingen opnieuw getoetst worden. Van Jole kan de klant hierbij behulpzaam zijn. We maken gebruik van een gestructureerde methode voor Strategiebepaling. Onze gekwalificeerde professionals kunnen samen met de klant haar visie (opnieuw) bepalen. Tevens zijn wij in staat al deze plannen te vertalen naar een scherpere positionering in de markt.
We  kunnen programma’s  inzetten om op een gestructureerde wijze deze vraagstukken aan te pakken. Zo kunnen we snel en met een beperkt budget een Strategische Risico Analyse maken of kan ook gekozen worden voor een proces dat moet leiden tot een heldere en gedragen strategie voor de midden lange termijn.