De core business van Van Jole
Home > Wie we zijn > Recente opdrachtgevers

Recente opdrachtgevers

Onderstaand treft u een greep uit onze recente opdrachtgevers aan.

Juvent
Aeres Groep
Nijpels Meubelen
Imtech Industrial Services B.V.
AVEBE U.A.
N.V. EPZ

Rijkswaterstaat
BV Kanaalkruising Sluiskil (BV KKS)
TenneT
Coöperatieve Waterzuivering Westland
DELTA N.V.
Huize Winterdijk

LTO groeiservice
Kenniscentrum Aequor
Lentiz onderwijsgroep
Sociale partners glastuinbouwsector
Stichting Mobiliteitscentrum Glastuinbouw                 
Sabic Bergen op Zoom

Markiezaat College
NV Economische Impuls Zeeland
MH Poly Design & Engineering
GGD Hart voor Brabant
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Amphia Academie

Saver
Dyade
Enecogen
Waterschap Zeeuwse Eilanden (nu Waterschap Scheldestromen)
Luke Recruitment
Avans Hogeschool

Eneco
Van Beest
De Koning & Partners
Warnaco (Calvin Klein)
Zeeuwse Verwarmings Unie (ZVU)
Accountantskantoor Van Tilburg

KIN Installatietechniek
Quaestus
ICL IP
Essent Projects
Stichting Vivensis
Vereniging Zeeuwse gemeenten