Van Jole. Advies en Management

info@vanjole.com
0164 272711

Projectmanagement
Projectmanagementscan
Projectmanagementchecklist
Projectmanagement

Management van projecten
Productiviteitsverbeteringen
Management van kapitaalsinvesteringen
Het gaat hierbij om unieke projecten waarbij doelstellingen en resultaten centraal staan. Externe expertise en capaciteit stelt de organisatie in staat zich volledig op de eigen core business te blijven concentreren.
Nadat goed inzicht bestaat in de te realiseren doelen en het beoogde resultaat, selecteren wij voor onze opdrachtgevers de juiste projectmanager en zorgen door onze aanpak voor een gefaseerde en beheerste voortgang en realisatie.

De aanpak van Van Jole B.V. is klassiek en effectief: faseren, beheersen en beslissen.
Afhankelijk van het type project kan de fasering verder worden verfijnd:

Toetsing van een idee door middel van een haalbaarheidsonderzoek
Definiëring van het project
Voorbereiding
Realisatie
Toetsen en opleveren
Opstarten of in gebruik nemen
Nazorg

Alle werkzaamheden worden voortdurend getoetst op wat we de beheersaspecten noemen: kwaliteit, tijd, kosten, informatie en communicatie. Hiertoe beschikken we over up to date administratieve programma's.
Iedere fase eindigt met een beoordeling of kan worden doorgegaan op dezelfde weg of moet worden bijgestuurd. Het spreekt vanzelf dat naarmate het project is gevorderd de mogelijkheid tot bijsturing steeds kleiner wordt.