De core business van Van Jole
Home > Projectmanagement > Contractmanagement

Contractmanagement

Contractmanagement is één van de essentiële rollen bij de realisatie van projecten. Voor een verantwoorde en beheerste voortgang wordt een heel scala aan overeenkomsten gesloten.
En de complexiteit van de afspraken in die overeenkomsten neemt alleen maar toe. Steeds vaker wordt daarom het projectmanagement ondersteund door een Contractmanager.

Contractmanagement is één van de kerncompetenties van Van Jole Advies en Management. Daarvoor beschikken wij over uitgebreide kennis en een team van ervaren en gekwalificeerde professionals.


Rol Van Jole Advies en Management


Kapitaalsinvesteringen
Vanaf onze oprichting in 1997 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van grote kapitaalsinvesteringen, zoals infrastructuur (kabels, leidingen, tunnels, waterkeringen) en fabrieksinstallaties (productie, biomassa). Allemaal projecten met complexe onderliggende contracten. De invulling van het Contractmanagement, de inzet van nieuwe innovatieve contractvormen en de adequate bewaking daarvan zijn bij ons in goede handen.

Projectorganisatie
In de aansturing van grootschalige projecten worden verschillende rollen onderscheiden, zoals de projectmanager, de manager projectbeheersing, de omgevingsmanager, de technisch manager en de contractmanager. Binnen de projectorganisatie zorgt het Contractmanagement ervoor dat wordt ingekocht en gerealiseerd wat past bij de afgesproken kaders, eisen en wensen. In de publieke sector vindt dit veelal plaats binnen de Europese aanbestedingsregels.Voorbeeld project BMC Moerdijk BV: Realisatie van een 36 MW biomassacentrale


In de centrale wordt 400.000 ton kippenmest verwerkt tot groene energie en mineralen t.b.v. de landbouw. Van Jole was bij de succesvolle realisatie van dit project onder meer verantwoordelijk voor de inkoop en het Contractmanagement.


Aanpak

Speerpunten

  • Ervoor zorgdragen dat alle overeengekomen voorwaarden, afspraken en gereduceerde onzeker-heden ten aanzien van de toekomstige prestaties ook daadwerkelijk in het contract staan.
  • Tijdens de uitvoering van het contract waarborgen dat de juiste prestaties met de juiste kwaliteit, in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip en op de juiste plaats worden gerealiseerd.
  • Bij de afronding van het project of de beëindiging van het contract zo gunstig mogelijke randvoorwaarden creëren in termen van tijd, geld en kwaliteit.Documentbeheer

  • De rol van contractmanagement wordt ondersteund door systeemgerichte contractbeheersing.
    Aan de basis van goed Contractmanagement staat volwassen documentmanagement. Een contract kent vele eigenaren;  elke discipline binnen een organisatie levert haar bijdrage.
  • Bij Van Jole Advies en Management wordt al jaren gewerkt met een sharepoint omgeving, waar de rechten voor mutaties bij aanvang goed zijn ingeregeld. Aansluiten bij uw eigen documentomgeving vormt geen enkel probleem.Milco Schmidt

Meer weten?


Milco Schmidt is bij Van Jole verantwoordelijk voor Contractmanagement. Hij legt u graag uit hoe Contractmanagement kan bijdragen aan het tijdig en binnen budget realiseren van uw project.

Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op met Milco Schmidt via
06-44700247 of schmidt@vanjole.com. Of bel onze Office Manager José Hartman: 0164-272711.