De core business van Van Jole
Home > Projectmanagement > Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement


Omgevingsmanagement is een cruciale succesfactor bij de realisatie van projecten. Het wordt in talloze projectorganisaties als één van de kernrollen beschouwd.
Bij elk project is er sprake van diverse partijen ‘in de omgeving’ – stakeholders – die invloed hebben op het proces en de voortgang. Het creëren van draagvlak bij deze stakeholders en het organiseren van betrokkenheid bieden het beste vooruitzicht op een voortvarende en doelgerichte realisatie van projecten.

Omgevingsmanagement is één van de kerncompetenties van Van Jole Advies en Management. Daarvoor beschikken wij over een team van ervaren en gekwalificeerde professionals met een groot netwerk.


Aanpak

 • Met een Omgevingsanalyse wordt in kaart gebracht welke partijen invloed 
  hebben op het project en hoe hun belangen liggen. Afhankelijk van de aard 
  van het project kan het gaan om gemeenten, bewoners, grondeigenaren,
  medewerkers, forensen, klanten etc.
 • Vervolgens wordt naar deze partijen toe een strategie ontwikkeld, gericht op
  draagkracht voor het project.
 • Onze Omgevingsmanagers zorgen ervoor dat onnodige vertragingen en kosten in het project worden voorkomen en borgen uw reputatie en goede naam.

Onderstaand 3 voorbeeldopdrachten Van Jole Advies en Management.TenneT

Opdracht TenneT: Aanleg 380kV verbinding van Borssele naar Tilburg.


TenneT, beheerder van het elektriciteitsnet in Nederland, realiseert een nieuwe hoogspanningsverbinding van Borssele naar de landelijke ring bij Tilburg.
Van Jole maakte de Omgevingsanalyse en verzorgt het Omgevingsmanagement. De aanpak en communicatie rondom het project worden afgestemd met de betrokken afdelingen van TenneT en de verschillende ministeries.Vlaketunnel

Opdracht Rijkswaterstaat: De Vlaketunnel


Deze vitale schakel in de A58 voor het verkeer in Zeeland vertoonde eind 2010 opdrijvende tunneldelen.
Onder grote tijdsdruk – binnen 5 maanden – moesten alle tunnel-toeritten opnieuw verankerd worden. Van Jole werd door Rijkswaterstaat ingeschakeld voor het Omgevingsmanagement. Een geruisloze afstemming met de omgeving werd bereikt door een groot lokaal netwerk, bekendheid met de RWS organisatie en veel flexibiliteit en politieke sensibiliteit.
Het project heeft binnen Rijkswaterstaat de status van “voorbeeldproject”.Foto Sluiskiltunnel.nl

Opdracht BV Sluiskiltunnel


Voor de noodzakelijke verbetering van het wegverkeer en goederenvervoer in Zeeuws-Vlaanderen, van en naar België, is de aanleg van een vierbaans tunnel gepland. 
Van Jole ondersteunt dit project met de inzet van een Omgevingsmanager.
Een strategische operatie met veel stakeholders en met uiteenlopende belangen. Door de Omgevingsmanager is deze klus voortvarend en naar volle tevredenheid ter hand genomen.Martin van Kempen

Rol Van Jole Advies en Management

 • Voor uitvoer van de werkzaamheden op het gebied van Omgevingsmanagement beschikken wij  over een team van gekwalificeerde professionals.
 • Voor elke opdracht worden professionals zorgvuldig geselecteerd op niveau,
  kennis en aanwezig netwerk, maar ook op de persoonlijke eigenschappen die passen bij de opdracht en de rest van het projectteam.
 • Wij kunnen een analyse maken van uw organisatie op het gebied van Omgevingsmanagement. Op basis daarvan schrijven wij een kwalificatie-profiel en beoordelen de aanwezige projectmedewerkers  op hun omgevingsmanagementkwaliteiten.
 • Eventueel stellen wij vervolgens een coachingsprogramma op om de aanwezige kwaliteiten van uw medewerkers verder te ontwikkelen.
 • Ook voor de andere rollen binnen een project (projectmanagement, contractmanagement, planning, projectbeheersing) beschikken wij over een groot team van ervaren professionals.
 • Vanzelfsprekend zijn we PRINCE2 gecertificeerd.

Martin van Kempen is bij Van Jole verantwoordelijk voor Omgevingsmanagement. Hij legt u graag uit hoe Omgevingsmanagement kan bijdragen aan het tijdig en binnen budget realiseren van uw project.

Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op met Martin van Kempen via 06-52650965 of vankempen@vanjole.com.
Of bel onze Office Manager José Hartman: 0164-272711.